X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

خرید ملک در ترکیه، شرایط اقامت و ویزا، زندگی در ترکیه

اطلاعات تولید و گردآوری شده در زمینه شرایط زندگی، اقامت، کار و یا خرید ملک در کشور ترکیه تا بلکه از این طریق کمک کوچکی به هموطنان باشه

آموزش اعداد در ترکی استانبولی

اعداد در ترکی استانبولی از ده تا بیست به صورت «ده یک»، «ده دو» و ... شمارش می‌شوند و از بیست به بعد نیز، «بیست یک»، «بیست دو» و ....بدین ترتیب تا صد ادامه پیدا می‌کند. نکته قابل توجه این‌که شمارش در ترکی از بیست به بعد مانند فارسی است با این تفاوت که بین اعداد کلمه «و» گفته نمی‌شود یعنی در فارسی می‌گوییم «بیست و یک» ولی در ترکی «بیست یک».

Yüz           100

On bir         11

Sıfır          0

Yüz bir         101

On iki         12
@tr_tr
Bir             1
İki              2
İki yüz       200
Yirmi         20
Üç             3

Üç yüz       300
Otuz          30

Dört           4

Dört yüz        400

Kırk        40

Beş           5

Beş Yüz       500

Elli             50

Altı            6

Beş yüz bir     501

Altmış        60

Yedi           7
Yetmiş      70
Sekiz         8

Altı yüz       600

Seksen       80

Dokuz       9
Doksan     90
On             10

1000         Bin

1001           Bin bir
1020           Bin yirmi
1021           Bin yirmi bir
2000            İki bin
2012            İki bin on iki
100000        Yüz bin
1000000      Bir milyon
1500000       Bir milyon beş yüz
اعداد ترتیبی در ترکی استانبولی با افزودن «IncI» و «ncI» به آخر اعداد اصلی ساخته می‌شوند؛ بدین صورت که اعدادی که به حرف بی‌صدا ختم شوند پسوند «IncI» و اعدادی که به حرف صدادار ختم شوند پسوند «ncI» می‌گیرند.

همانطور که قبلا هم اشاره کرده بودم، زمانی‌که در فرمول‌های ساخت ترکی استانبولی حرفی به صورت بزرگ نوشته شود نماینده چند حرف است یعنی حرف «I» که در این فرمول به صورت بزرگ نوشته‌ام نماینده حروف «ı,i,u,ü» است. پس پسوندهای ساخت عدد ترتیبی به شکل (inci ، -ıncı ، -uncu- , üncü-) هستند که حروف صدادر در آن‌ها با توجه به جدول هماهنگی اصوات مشخص می‌شوند:

Bir  + inci= Birinci                 یکمین
İki   + nci=  Ikinci                  دومین
Üç  + üncü=Üçüncü            سومین
Dört + üncü= Dördüncü  چهارمین
beş   + inci=    beşinci         پنجمین
Altı   + ncı =    Altıncı         ششمین
Yedi  + nci=    Yedinci         هفتمین
Sekiz + inci=   Sekizinci    هشتمین
Dokuz + uncu= Dokuzuncu نهمین
On + uncu=       Onuncu      دهمین
Onbir + inci= On birinci  یازدهمین
Yirmi iki + nci=Yirmi ikinci
بیست و دومین
otuz + uncu=Otuzuncu   سی امین
yüz + üncü=  yüzüncü        صدمین
نکته: در شمارش ترتیبی عدد چهار(Dört)، حرف «t» طبق قاعده نرم شدن حروف بی‌صدا به «d» تبدیل می‌شود.

جدول هماهنگی اصوات:

آخرین حرف صدادار کلمه